Administration

Holstebro Kommune har formuleret en administrationspraksis og en række retningslinjer inden for relevante områder af spildevandshåndteringen i kommunen. Formålet er:

  • at orientere borgere, virksomheder m.v. om rettigheder og forpligtelser i forhold til forsyningen.
  • at definere snitfladen mellem Holstebro Kommune og Vestforsyning indenfor en række områder.
  • at definere rammer og grundlag for forsyningens drift af spildevandsanlæg.
  • at beskrive grundlaget for kommunens sagsbehandling.
  • at udstikke generelle retningslinjer og vilkår for tilslutning til kloak.
  • at udstikke generelle retningslinjer og vilkår for tilladelser til bortskaffelse af spildevand uden for kloakopland.

Afgrænsning og ejerskab af kloak

Afgrænsning og ejerskab af kloak

Medlemskab af kloakforsyningen

Medlemskab af kloakforsyningen

Kloakseparering

Kloakseparering

Driftsproblemer i kloakken

Driftsproblemer i kloakken

Tilslutning af spildevand

Tilslutning af spildevand

Tilslutning af regnvand

Tilslutning af regnvand

Håndtering af regnvand på egen grund

Håndtering af regnvand på egen grund

Nye kloakeringsprojekter

Nye kloakeringsprojekter