Introduktion

Spildevandsplanen dækker perioden 2019-2030 og erstatter tidligere spildevandsplaner med tilhørende tillæg. Planen skal sikre et ensartet grundlag for den fremtidige administration af spildevandsforholdene i Holstebro Kommune.

I Spildevandsplanen findes oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold for spildevandsforsyningen i Holstebro Kommune samt overordnede retningslinjer og målsætninger. Spildevandsplanen fastlægger de fremtidige rammer for udvikling af spildevandsforsyningen frem til og med 2030, ydermere med en perspektivperiode frem til 2040.

Forord

Forord

Indledning

Indledning

Lovgrundlag

Lovgrundlag

Retsvirkning og ansvar

Retsvirkning og ansvar

Plangrundlag

Plangrundlag

Læsevejledning

Læsevejledning

Miljøvurdering

Miljøvurdering

Høring og vedtagelser

Høring og vedtagelser

Fremtidige revisioner

Fremtidige revisioner