Bilag 10

Miljøvurdering

Her findes Holstebro Kommunes miljøvurdering af de afledte effekter af initiativer beskrevet i forslag til Spildevandsplan 2020 – 2030.