Bilag 6

Renseanlæg – skemaer

I bilag 6 beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til renseanlæg, anlæggenes udlederkrav, samt spildevands- og stofmængder, der afledes til de enkelte recipienter.

Skemaet dækker status (2020) og plan, som går frem til fuld separering og udmøntning af kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2017-2029.