Kort

Hvad gælder for mig?

Ønsker du at vide hvad kloakeringsforholdene er for din ejendom, kan du ved søgning i korterne herunder få et overblik over status og plan for kloakering, kloakseparering og forbedret spildevandsrensning for din ejendom.

Du kan se mere om, hvad signaturerne betyder ved at kigge på signaturforklaringen. Klik på kortet og se infoboks om status/plan for det konkrete område.

Status og plan for kloakoplande

Bor du i byzone vil du kunne se hvilken type kloakering der findes ved din ejendom (fælleskloak, separatkloak eller spildevandskloak).

Åbn kort i et nyt vindue

Plan for kloakseparering

Her kan du finde plan for kloakseparering hvis din ejendom befinder sig i fælleskloakeret område.

Åbn kort i et nyt vindue

Plan for forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Bor du i landzone, er det muligt at din ejendom ligger i et planlagt kloakopland. For øvrige ejendomme der ligger i åbent land, kan det af kortet ses om ejendommen ligger i et område, hvor der er krav om spildevandsrensning ifølge vandplanerne.

Åbn kort i et nyt vindue

Plan for sommerhusområder

Her kan du finde information om dit sommerhus er omfattet Holstebro kommunes Spildevandsplan.

Åbn kort i et nyt vindue