Større private renseanlæg

Private renseanlæg omfatter anlæg, hvor driften og vedligeholdelse afholdes af private. Der er ved Spildevandsplanens vedtagelse i 2019 syv private renseanlæg over 30 PE i Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune er tilladelsesmyndighed på de private renseanlæg, både hvad angår overholdelse af tilladelsens vilkår og recipienttilstandens målsætning.

Endvidere er der en lang række private fælles spildevandsanlæg mindre end 30 PE i det åbne land, hvor to eller flere husstande har fælles privat renseanlæg.

luftfoto af Vedersø Klit Campingcenter
Campingpladser

Campingpladser

I Holstebro Kommune er der ved Spildevandsplanens vedtagelse 3 aktive camping pladser uden for kloakopland.

Skærum Mølle

Skærum Mølle

Folkeuniversitetet Skærum Mølle ligger i Vemb. Husspildevandet fra Folkeuniversitetet ledes til privat renseanlæg.

Tvind skolerne

Tvind skolerne

Tvind skolerne er en privat efterskole, som ligger på Skorkjærvej i Ulfborg.

Mercantec

Mercantec

Mercantec er en undervisningsinstitution med ca. 60 elever. Centeret er beliggende på Lystlundvej i Ulfborg (Ulfborg Kjærgård).

HK Scan A/S

HK Scan A/S

HK Scan A/S ligger på Tværmosevej i Vinderup.

Pallisbjerg Herregård

Pallisbjerg Herregård

Pallisbjerg Herregård er en privat udlejningsejendom, som ligger på Pallisbjergvej 5 nær Staby ved Nissum Fjord.