Bilag

Bilag 1

Bilag 1

Bilagsforklaring

Bilag 2

Bilag 2

Deloplande – Status

Bilag 3

Bilag 3

Deloplande – Plan

Bilag 4

Bilag 4

Udløb – status

Bilag 5

Bilag 5

Udløb – plan

Bilag 6

Bilag 6

Renseanlæg

Bilag 7

Bilag 7

Udlederskema

Bilag 8

Bilag 8

Oversigt over indsatser

Bilag 9

Bilag 9

Overløbsbygværker og pumpestationer

Bilag 10

Bilag 10

Miljøvurdering