Bilag 7

Udlederskema Renseanlæg

Skemaerne viser udlederkrav for de eksisterende renseanlæg i Holstebro Kommune. Udlederskemaerne viser også udledningspunkt samt placering af det pågældende renseanlæg.