Hvad vil vi?

I dette afsnit kan du læse om Holstebro Kommunes mål med spildevandsområdet i denne planperiode samt en beskrivelse af mere konkrete handlinger og virkemidler, til at opnå disse mål. Dette gøres i samarbejde med Vestforsyning.

Der er også en sammenfatning af planperiodens indsatser i relation til spildevandshåndtering, samt en forklaring af serviceniveauet for kloakering i Holstebro Kommune.

Sammenfatning

Sammenfatning

Mål og handlinger

Mål og handlinger

Serviceniveau

Serviceniveau