Tvind Internationale Skolecenter

Tvind Internationale Skolecenter er en selvejende institution, som ligger på Skorkjærvej i Ulfborg. Der er pt. højst plads til 100 elever på Den selvejende Institution Fælleseje, hvilket betyder en maksimal belastning på anlæggene med ca. 100 PE.

Vindmølle ved Tvind Internationale skolecenter

Husspildevandet fra institutionen ledes til nyetableret minirenseanlæg.

Den selvejende Institution Fælleseje har i 2019 søgt om tilladelse til udledning af renset spildevand fra opland TI001 via privat BioKube SOP Jupiter renseanlæg dimensioneret for 180 PE med udløb til Madum Å i forbindelse med forbedring af eksisterende spildevandsforhold.

I oktober 2019 har Holstebro Kommune meddelt tilladelse til udledning af renset spildevand via 180 PE BioKube SOP renseanlæg til Madum Å.

Anlægget er etableret og sat i drift i juni 2020.

BioKubes renseanlæg er baseret på fikserede, dykkede, beluftede biologiske filtre. Metoden er valgt, da den er velegnet til at klare svingende belastninger. Hver af de to renseenheder (Jupiter 50) indeholder en efterklaringstank. I efterklaringstanken bundfældes biologisk slam, hvorfra det pumpes tilbage til bundfældningstanken. Herved sikres, at der ikke udledes partikler sammen med det rensede spildevand.

Anlægget er generelt designet til at opfylde de danske udledningskrav SOP. Anlægget opnår sin fulde ydeevne inden for fire til otte ugers drift, afhængigt af temperaturen på spildevandet.

Plan

Den maksimale belastning på anlægget er sat til ca. 100 PE. Den godkendte kapacitet er på 180 PE, og derfor vurderes anlæggets kapacitet at være tilstrækkelig.