Håndtering af regnvand på egen grund

Ifølge FN’s klimapanel (IPCC) skal vi i fremtiden forvente større nedbørsmængder og mere ekstremt vejr. Klimaændringerne gør det attraktivt at forsøge at håndtere regnvand der, hvor det falder, så det ikke belaster forsyningens afløbssystem. Samtidig bør det tilstræbes, at så meget som muligt af det “uforurenede” regnvand bidrager til grundvandsdannelsen.

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand. LAR-løsninger anvendes, hvor regnvandet helt eller delvist tilbageholdes på matriklen eller i nærområdet ved nedsivning, forsinkelse, fordampning eller anvendelse.

Inspiration til håndtering af regnvand på egen grund kan findes på www.laridanmark.dk, hvor der findes metodeblade og vejledninger for en lang række LAR-anlæg. Derudover findes informationsmateriale og mange illustrative eksempler på LAR-anlæg. Der er også mulighed for at læse om relevante forundersøgelser og udførsel af en simpel nedsivningstest.

www.separatvand.dk findes materiale, som kan inspirere til forbedret håndtering og rensning af regnvand.

Inspiration til anlægning af have, hvor der benyttes LAR elementer kan findes på www.haveselskabet.dk.

Til dimensionering af dit LAR-anlæg kan det anbefales at anvende Spildevandskomiteens regneark, som kan findes på https://spildevandskomiteen.dk/skrifter, vælg Dimensionering af LAR-anlæg.

Retningslinjer for etablering af LAR-anlæg

Retningslinjer for etablering af LAR-anlæg

Retningslinjer for nedsivning af overfladevand

Retningslinjer for nedsivning af overfladevand