Høring og vedtagelse

Høring

Et forslag til Spildevandsplan 2020-2030 er forelagt Byrådet og er sendt i offentlig høring i 10 uger fra 17. juni 2020 til 26. august 2020. Miljøvurderingen er offentliggjort som en del af selve Spildevandsplanen.

Indtil offentlighedsfasens udløb er der mulighed for kommentering og indsigelser fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. til forslaget.

Efter høringsperioden og vurdering af evt. bemærkninger vil et endeligt forslag til Spildevandsplan 2020-2030 blive forelagt til endelig godkendelse.

Vedtagelse

Byrådet har vedtaget det endelige indhold af Spildevandsplan 2020-2030 den 20. april 2021. Vedtagelsen er offentliggjort på Holstebro Kommunes hjemmeside den 21-04-2021.

Byrådets vedtagelse af Spildevandsplan 2020-2030 kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, dvs. inden den 21-10-2021.

Illustration af høring