Kloakerede områder

Her kan du læse om renseanlæggene i Holstebro Kommune og den overordnede spildevandsstruktur.

Her er også en beskrivelse af eksisterende kloakoplande, samt dimensioneringskriterier for regnvands- og spildevandsledninger.

Der er ydermere information om pumpestationer og bygværker, samt en gennemgang af regnbetingede udledninger.

Spildevandsstruktur

Spildevandsstruktur

Renseanlæg

Renseanlæg

Kloakoplande

Kloakoplande

Ledningsanlæg

Ledningsanlæg

Pumpestationer / bygværker

Pumpestationer / bygværker

Regnbetingede udledninger

Regnbetingede udledninger