Læsevejledning

Denne Spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig til enkelte målgrupper.

Er du borger eller virksomhed bosat i kloakeret område, er de mest relevante elementer for dig: Introduktion, Administration, Kloakerede områder og Kort.

Er du borger eller virksomhed bosat i landområde uden for kloakeret område (åbent land), er de mest relevante emner for dig: Introduktion, Administration (håndtering af regnvand på egen grund)Åbent Land og Kort.

Er du fra forsyning eller miljømyndighed er alle emner relevante.

Illustration af læsende borger, læsevejledning

Er du politiker, er de mest relevante emner for dig: Introduktion, Hvad vil vi, Administration samt Miljø og Klima.

Under Intro beskrives, hvad grundlaget for en Spildevandsplan er, dens retsvirkning, indhold, opbygning, lovgrundlag m.v. Her findes desuden også en kort gengivelse af miljøvurderingen.

Målsætninger og handlinger, fremtidige tiltag på området og tidsplan for Holstebro Kommune og Vestforsyning er beskrevet under Hvad vil vi?, mens administrative forhold og retningslinjer er beskrevet under Administration.

Recipientbeskrivelse er henvist til under punktet Miljø og Klima, hvor også klimatilpasning og indsatsområder er beskrevet. Kommunens spildevandsstruktur, information om renseanlæg, slamhåndtering, regnbetingede udledninger, ledningsanlæg, pumpestationer og bygværker samt kloakoplande er at finde under punktet Kloakerede områder.

Under punktet Åbent land beskrives spildevandsrensning på enkeltejendomme, sommerhusområder, landbrug, virksomheder og større spildevandsproducerende forsamlinger i det åbne land.