Mercantec er en undervisningsinstitution med ca. 60 elever. Centeret er beliggende på Lystlundvej i Ulfborg (Ulfborg Kjærgård). Renseanlægget er et privat nedsivningsanlæg dimensioneret og godkendt til 200 PE.

Udgravninger i forbindelse med Mercantec uddannelsescenter

Tilladelsen til etablering af nedsivningsanlægget er meddelt af Ringkjøbing Amt i 1999. Der skal til fastlæggelse af godkendt kapacitet benyttes Vejledning fra Miljøstyrelsen (nr. 2, 1999), bilag nr. 2, hvor beregningsgrundlaget for antal PE sættes i kategorien: “skoler/elevplads”, hvor der skal benyttes en faktor 1/3, således at en PE (normal/fastboende) svarer til 1/3 skoleplads PE. Belastningen fra undervisningsstedet sættes således til 20 PE.

Tilladelsen til etablering af nedsivningsanlægget er ikke tilgængelig i diverse databaser eller øvrige kommunearkiver.

Anlægget, som modtager husspildevand fra centeret, består af to serieforbundne trixtanke på hver 20 m³. Anden tank leder til en fordelerbrønd, som fordeler husspildevandet på tre sektioner med hver seks strenge i alt 18 strenge på hver 25 m.

I perioden 1979 – 1999 blev der, jf. daværende krav til udledning fra trixtanken, udtaget og analyseret afløbsprøver fra anlæggets trixtank. Efter etablering af nedsivningsanlægget er prøvetagningen fortsat i perioden 1999-2002. Der var ingen bemærkninger til koncentrationerne af de undersøgte stoffer i udledningen fra trixtank til nedsivningsanlæg.

Plan

Anlæggets kapacitet vurderes jf. beregningsgrundlaget til at være tilstrækkeligt.