Pallisbjerg Herregård

Pallisbjerg Herregård er en privat udlejningsejendom, som ligger på Pallisbjergvej 5 i Ulfborg. Der er pt. højst plads til 55 gæster på ejendommen, hvilket betyder en maksimal belastning på anlæggene med ca. 55 PE.

Pallisbjerg Herregård

I dag har Pallisbjerg Herregård kun mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb. Der er i den kommunale tømningsdatabase registreret en septiktank med 5 m3 i total volumen. Dvs. anlægget kun har kapacitet til ca. 12 personer.

De 5 huser på Herredstoftvej 2, 4, 6, 8 og 10 har samme afløbsforhold som hovedejendom, med hver sin septiktank med et volumen på 0,5 eller 1 m3.

Der blev i 2017 afholdt møde med Pallisbjerg Herregård vedrørende spildevandsforholdene på ejendommen. På mødet blev drøftet forskellige løsninger, og aftalt at ejer skal komme med et beslutning i 2018. Pallisbjerg Herregård har efterfølgende undersøgt flere løsningsmuligheder.

I forbindelse med offentlig høring af  Spildevandsplanen har Kommunen i august 2020 modtaget høringssvar fra ejendommen hvor ejeren ikke ønsker kloakering, men ønsker at etablere et Biokube minirenseanlæg dimensioneret til 55 PE.

Plan

Pallisbjerg Herregård er planlagt spildevandskloakeret i planperioden hvis der inden for et år, fra Spildevandsplanens vedtagelse, ikke er etableret et minirenseanlæg.