Bilag 1

Bilagsforklaring

Skemaforklaring til Bilag 2, 3, 4, 5 og 6

I skemaerne på Bilag 2-6 beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (PE), kloakeringsforhold, renseanlæg, bassiner, renseforanstaltninger, spildevands- og stofmængder, der beregningsmæssigt afledes til de enkelte recipienter. Bilag 1 viser beregningsforudsætningerne for de tal, som er fremkommet på de forskellige skemaer på Bilag 2-6.

Skemaerne dækker status (2020) og plan, som går frem til og med perspektivperioden til 2040.