Miljø og Klima

I dette afsnit kan du læse om forhold vedrørende miljø og klima. Her er en beskrivelse af, hvorledes Holstebro Kommune forholder sig til Vandområdeplan Jylland og Fyn 2015-2021, samt en beskrivelse af de indsatser, der forventes gennemført på baggrund af udpegning i Vandområdeplanerne. Her gives også retningslinjer for anvendelse af og udledninger til vandløb, søer og kystvande.

Her finder du også en beskrivelse af Holstebro Kommunes initiativer i forhold til klimatilpasning, og de værktøjer, der bruges i forbindelse med kortlægning af oversvømmelsesrisiko.

Der er ydermere en kort gennemgang af Holstebro Kommunes Klimatilpasningsplan.

Miljøtilstanden i vandområderne

Miljøtilstanden i vandområderne

Klimatilpasning

Klimatilpasning

Indsatsområder

Indsatsområder