Bilag 8

Oversigt over indsatser

Skemaet viser de planlagte indsatser, som skal foretages i planperioden 2020 – 2030 i forhold til forbedring af miljøtilstanden i vandmiljøet.