Det åbne land

Her kan du læse om spildevandsforhold i det åbne land, hvor der findes beskrivelse af spildevandsrensning på enkeltejendomme i åbent land.

Det omhandler desuden større, private renseanlæg beliggende i det åbne land, og spildevandsbortskaffelse i sommerhusområderne i Holstebro Kommune.

Du kan også finde information om forhold vedrørende spildevand fra virksomheder og landbrug i det åbne land.

Enkeltejendomme

Enkeltejendomme

Private renseanlæg

Private renseanlæg

Sommerhusområder

Sommerhusområder

Virksomheder

Virksomheder

Landbrug

Landbrug