Spildevandsstruktur

Spildevandsstrukturen i Holstebro Kommune er i dag decentral; spildevandet renses på 6 renseanlæg, der er af varierende størrelse. Renseanlæggene er spredt ud over hele kommunen. I slutningen af planperioden forventes det, at de to små renseanlæg i Bur og Vemb nedlægges, og spildevand her fra vil blive ført til Holstebro renseanlæg.

Luftfoto af Holstebro Renseanlæg

Status

Spildevandsforsyningen råder i dag over 6 renseanlæg i varierende størrelse. Anlæggene kan inddeles efter kapacitet:

1 stort renseanlæg: Holstebro Renseanlæg (188.000 PE)

2 mindre renseanlæg: Vinderup Renseanlæg (15.000 PE) og Ulfborg Renseanlæg (4.900 PE)

3 små renseanlæg: Thorsminde Renseanlæg (2.500 PE), Vemb Renseanlæg (2.700 PE) og Bur Renseanlæg (445 PE)

Plan

I planperioden forventes antallet af renseanlæg at blive reduceret fra 6 anlæg til 4 anlæg. Nedlæggelsen af de to små renseanlæg i Vemb og Bur forventes at ske i slutningen af planperioden i prioriteret rækkefølge.