Overløbsbygværker

Overløbsbygværker

Bygværk i fællessystem, som aflaster blandet spildevand og regnvand til recipienten for at aflaste kloaksystem og renseanlæg under kraftige og vedvarende regn.

« Tilbage til ordliste
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.