Slammineralisering

Slammineralisering

Anlæg til reduktion af slam fra renseanlæg. Slammet ledes ud i bassiner, der er tilplantet med tagrør. Ved omsætning af slammet, fordampning og dræn reduceres slammængderne.

« Tilbage til ordliste
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.